Příprava surovin: Vysušování, mletí, separace

V mnoha průmyslových procesech představuje vysušování, mletí či separace materiálů rozhodující parametr, který ovlivňuje jak kvalitu finálního výrobku, tak i energetické nároky.


Odvodňování se většinou provádí pomocí separátorů, lisů, mlýnů či odstředivek. ANDRITZ Fiedler disponuje zkušenostmi získanými za několik desítek let v oblasti separace pevných a kapalných látek a pomůže vám s výběrem a návrhem optimální filtrační technologie pro váš proces. Důraz je kladen na vysokou kvalitu produktů a jejich dlouhou životnost a vysokou odolnost sít. Využíváním ocele odolné vůči korozi se sníží náklady na údržbu a tím vzroste produktivita strojů a provozů.

Oblasti užití

Rotační síta

Rotační bubny se síty z profilovaných drátů se používají pro separaci pevných látek a kapalin. Spolu s jejích využíváním v čističkách jak průmyslové, tak domácí odpadní vody, je lze rovněž efektivně použít k úpravě pitné vody.Mlýnské filtry

V závislosti na příslušné produkci se ve mlýnech používají různé pomocné materiály, např. písek, pelety a zrna. Filtrační koše z profilovaného drátu slouží ke spolehlivému zadržení pomocného materiálu ve mlýnech a zároveň k filtraci mletého produktu. Filtry z profilovaných drátů ANDRITZ Fiedler jsou přesně uspořádány dle vašich požadavků a díky jejich přesné výrobní technologii a značnému počtu speciálních slitin použitých k jejich výrobě zajišťují vysoce kvalitní výsledek mletí.Šnekové/Vřetenové lisy a separátory

Viskózní média se lisují v separátorech s vřetenovým lisem, aby se podíl pevných látek zvýšil na 35%. Všeobecně pro tyto postupy platí: Čím je podíl pevných látek vyšší, tím je energetická náročnost nižší. Optimalizované koše ze štěrbinových sít určené pro šnekové separátory ANDRITZ Fiedler se vyznačují velkou volnou plochou a zároveň malým sklonem k ucpávání a vysokou tvarovou přesností. Celý proces je tím pádem méně náchylný k poruchám a nabízí sníženou potřebu údržby a vyšší energetickou účinnost.


Soubory ke stažení